Przedszkole

Nauczyciele

Super Koderzy

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 1271
Zakładki : 6
Odsłon : 1254848

Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla rolników PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 grudnia 2020 17:50
Uwaga Rodzice prowadzący gospodarstwo rolne!
Poniżej prezentujemy informacje otrzymane z Urzędu Gminy w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego.
Zachęcamy do zapoznania i skorzystania.
 
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
UL. KRAKOWSKA 134
33-100 TARNÓW
TEL. 14 620 12 66
 
DO 30 GRUDNIA 2020 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU KOMPUTERA STACJONARNEGO LUB
PRZENOŚNEGO (LAPTOPA) WRAZ Z NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ MYSZĄ,
KLAWIATURĄ I ŁADOWARKĄ.
 
WYSOKOŚĆ POMOCY WYNOSI 1500 ZŁ NA RODZINĘ.
 
Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
 
* w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18
lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku
szkolnym 2020/2021;
* w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
* w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został
nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności;
* w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w
2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat
nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
* która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających
dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub
przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych
lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub
dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na
jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego
Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub
opiekuna.
 
PROJEKT WNIOSKU - OTWÓRZ [1]
 
PROJEKT INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY - OTWÓRZ
[2]
 
Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:
 
* kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
* kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
* kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera
stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym
oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku
dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie
wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.
 
WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ JEDYNIE NA SPRZĘT KOMPUTEROWY ZAKUPIONY W
TERMINIE OD 10 GRUDNIA 2020 R. DO 31 MARCA 2021 R.
 
Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą
dokonanie zakup takiego sprzętu DO 15 KWIETNIA 2021 R., do biura
powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu
pomocy.
 
Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Poprawiony: poniedziałek, 14 grudnia 2020 17:52
 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish
Reklama
Reklama
POCZTA

E-dziennik

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu